Adatvédelmi tájékoztató

Jelen webáruház szolgáltatója (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait. Az adatkezelés célja a megrendelések és a hozzájuk kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek (szállítólevél, számla kiállítása) teljesítése, illetve ezeken kívül promóciós célok, amennyiben ehhez a felhasználó engedélyét adta.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő adatai

Neve: Szimplak Kft.

Címe: 1073 Budapest, Kertész utca 48.

Elérhetősége: info[kukac]szimpladesign[pont]com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a webáruházban regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok összessége. Ezek a következők: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail), Szállítási cím, Számlázási cím, illetve a promóciós célra megadott e-mail cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás, e-mail küldés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A webáruház kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

– A webáruházzal partneri viszonyban álló szállítmányozási cég(ek).

– A webáruházzal partneri viszonyban álló gyártó- illetve forgalmazó cég(ek).

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok addig állnak az Adatkezelő rendelkezésére, amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését az adatbázisból.

A vásárló kérelmezheti az Adatkezelőnél:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, megváltoztathatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban a felhasználó megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Tárhelyszolgáltató adatai

 

Név: MAXER Hosting Kft.

Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24

Cégjegyzékszám: 08-09-013763

Adószám: 13670452-2-08

Telefonszám: +3612579913

E-mail: info@maxer.hu